Fra i dag tager Randers Brandvæsen et nyt værktøj i brug.