Besøgvenner er et kendt begreb, men i Randers Kommune er der nu også kommet motionsvenner til.Det er sket via et tre-årigt projekt, som har til formål at give hjemmeboende ældre tilbud om at få motion.En motionsven er en slags besøgsven, som er uddannet til at lave fysisk aktivitet med ældre i eget hjem. Det kan for eksempel være simpel styrketræning, kredsløbstræning eller bare en gåtur.Projektet har indtil videre uddannet 17 motionsvenner, mens otte frivillige venter på at komme i gang med uddannelsen.Projektet er støttet af TrygFonden og Nordeafonden.