De danske erhvervsakademier er gået sammen om at etablere et nyt Nationalt Videncenter for Turisme og Oplevelsesøkonomi. Erhvervsakademiet Danias afdeling i Randers bliver hjemsted for det nye videncenter.Det etableres i erkendelse af, at udviklingen af uddannelserne inden for turisme og oplevelsesøkonomi styrkes ved at blive samlet på et sted frem for at være spredt landet over.Peter Saabye Simonsen er udpeget som chef for det nye videncenter.