Formidling om de gamle danske husdyr og madens og måltidets kulturhistorie ramte plet, og det betyder, at mange turister valgte at besøge Dansk Landbrugsmuseum i Gl. Estrup og deltage i sommerferieaktiviteterne.Særlig populært var familieaktiviteterne, hvor gæsterne fulgte museets landmand ud til de mange husdyr – hørte om dyrenes kulturhistorie og fik lov at hjælpe til med at fodre. Museet har flere hverdage hen over sommeren haft 6-700 gæster, hvilket er usædvanligt, men naturligvis også meget glædeligt, oplyser museumsdirektør Peter Bavnshøj.Den store besøgsfremgang museet oplevede i 2011 er forsat i år med en svag stigende tendens, og museet forventer at få et samlet større besøgstal i 2012 end sidste år lyder det fra museumsdirektøren.