Erhversskolen Tradium i Randers har fået EU-støtte til udvikling af et europæisk træningsprogram for mekanikere og elektrikkere, så de kan varetage jobs indenfor installation og vedligeholdelse af vindmøller på tværs af Europa.Projektet gennemføres i EU-regi med partnere fra England, Tyskland, Spaniem, Sverige og Lithauen, og det skal styres og udvikles på Tradium.EU’s ledere har underskrevet et bindende mål om, at 20 procent af medlemslandenes energibehov skal komme fra vedvarende energi inden 2020.Derfor forventes der at blive skabt et stort antal nye teknologiarbejdpladser inden for miljøteknologi.