Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune besluttede i aftes at sende et debatoplæg om anvendelse af husdyrgødning til biogas i offentlig høring frem til den 21. september.