Sidste år fik Randers Kommune en borgerrådgiver, og der er nu gjort status for det første år. Af beretningen for 2011 fremgår det at der har været 284 henvendelser til borgerådgiveren. Langt de fleste kom indenfor området social og arbejdsmarked med 135 henvendelser.Typisk har borgerne været frustreret over lang sagsbehandlingstid, manglende orientering om sagsforløbet og manglende svar fra kommunen på borgerens henvendelser.Borgerrådgiveren har i 46 sager foretaget en nærmere undersøgelse og har i tre tilfælde udtalt kritik af sagsbehandlingen.