Økonomien bliver stram i Region Midtjylland i 2013, og medarbejderne skal øge produktiviteten med tre procent, uden at der kommer ekstra penge.Til gengæld er der ikke varslet nye sparerunder.Det er den røde tråd i flere oplæg, som regionsrådet netop har drøftet.Når sparerunder ikke er et tema så skyldes det, at regionsrådets spare- og omstillingsplan for 2011 og 12 har mange initiativer, der rækker ind i 2013.11. september sætter politikerne sig sammen for at strikke et budgetforlig sammen.