Med strategien ”Samfundsansvar og bæredygtighed” vil Region Midtjylland forpligte sig i forhold til en række områder og måske inspirere virksomheder og organisationer i og uden for regionen. ”Samfundsansvar og bæredygtighed” for perioden 2016 – 2019 er en videreførelse af de hidtidige såkaldte Agenda 21 strategier og handleplaner, som fokuserer på energiforbrug, ressourcer og miljø og affald. Som noget nyt omfatter strategien nu også indsatser i forhold til voldsomme klimapåvirkninger, arbejdsmiljø, uddannelse og social dumping