Det skal være attraktivt at leve og arbejde i hele den midtjyske region – også i landsbyerne. Det mener både regionsråd og vækstforum, og det er baggrunden for, at regionen nu for 9. gang uddeler Landsbyprisen.
 
I de kommende måneder kan alle komme med bud på kandidater og aflevere dem til kommuner og LAG’er, der sørger for inden 5. december at indstille een kandidat fra hver kommune.
 
 
Regionsrådet udpeger vinderen i samarbejde med et dommerpanel i begyndelsen af 2017