En effektiv infrastruktur er forudsætning for vækst
Regeringen har nu fremlagt finanslovsforslaget for 2017, der fortsætter den linje, vi lagde sidste år: En ansvarlig økonomisk politik, der muliggør, at vi kan prioritere vores kernevelfærd. Samtidig har regeringen fremlagt en meget ambitiøs helhedsplan. Det fremtidssikrer dansk velfærd og økonomi frem mod 2025. Vores målsætning er klar: Vi vil sætte skub i den danske vækst, så vi kan aflevere et lige så dejligt og trygt Danmark til vores børn og børnebørn med mindst lige så mange muligheder, som vi selv har nydt godt af.
For vækst og jobskabelse er forudsætningen for, at vi har råd til vores kernevelfærd. Og i Venstre ønsker vi fortsat at prioritere kernevelfærden – både den fælles og nære velfærd. Det er derfor, at vi mener, det er afgørende, at vi atter får gang i den økonomiske vækst. Nøglen hertil er bl.a. målrettede og helhedsorienterede investeringer i en bedre og mere effektiv infrastruktur. Derfor lægger regeringen op til at afsætte 27 mia. kr. til offentlige investeringer – herunder infrastrukturprojekter – frem mod 2025. Det skal skabe vækst og arbejdspladser lokalt – også her i Østjylland.
I Venstre vil vi investere i lokale infrastrukturprojekter, som sikrer et Danmark i balance. Vi lovede i regeringsgrundlaget at forbedre fremkommeligheden på E45. Med forslaget til finansloven sætter vi nu handling bag ordene og afsætter ca. halv mia. kr. til en udvidelse af E45 mellem Aarhus og Skanderborg. Det sikre en bedre og mere effektiv infrastruktur for borgere og virksomheder i Østjylland. Det er der brug for.
Hvis vi skal have råd til at investere i infrastrukturen og dermed i Danmarks vækst og velfærd, er vi nødt til at turde prioritere og bruge pengene klogt. Vi tror på, at hvis vi handler allerede nu og justerer kursen dér, hvor vi ved, at der ellers kommer problemer, kan vi undgå store reformer og ubehagelige overraskelser i fremtiden.
Jeg synes ærligt talt, at det er uansvarligt, at oppositionens største parti, Socialdemokraterne, endnu ikke har fremlagt deres økonomiske plan. For hvordan har de tænkt sig at finansiere alle deres gyldne løfter uden at vise, hvor pengene kommer fra? De er ikke blege for at love guld og grønne skove. Hos Socialdemokraterne vil man hellere vinde få minutter på togtrafikken mellem storbyerne end at mindske køerne på E45, der er en af landets vigtigste transportstrækninger, og som er helt afgørende for Østjylland.
Med præsentationen af finanslovsforslaget og helhedsplanen viser regeringen handlekraft og ansvarlighed. Derfor er det til stor ærgrelse, at Socialdemokraterne har mere travlt med at kritisere og pege fingre, end med at finde reelle og holdbare løsninger for Danmarks fremtid. Lad os i stedet samle kræfterne på tværs af partierne og skabe et stærkere Danmark for fremtidens generationer.
  
 
Michael Aastrup Jensen, MF (V)