Norddjurs Kommune opfylder så rigeligt sine forpligtigelser i en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere udledningen af drivhusgasser med 2 % om året.
 
Opgørelsen for reduktionen fra 2014 til 2015 er nemlig på hele 9,7 %.
 
Selv om opgørelsen langt overstiger målet om 2 % årligt, forventes tallene kun at blive bedre i takt med, at gadebelysningen er fuldt udskiftet og energioptimeringen i de kommunale ejendomme fortsættes.