Danmarks Naturfredningsforening – DN – har fremsendt et forslag til fredning af Dania Kridtgrav ved Assens. DN inviterer i den forbindelse kommunen til at indgå i et samarbejde omkring fredningen, herunder at kommunen bliver medrejser i sagen.
Afgrænsningen af fredningsområdet er endnu ikke helt på plads. Fredningen omfatter primært bunden af den gamle kridtgrav samt de omgivende skrænter.
DN’s baggrund for at rejse en fredningssag er primært den meget rige forekomst af sjældne orkidéer i bunden af kridtgraven.