Randers Kommunes Økonomiudvalg skal på mandag tage stilling til om kommunen skal have en  såkaldt bredbåndskoordinator. Vedkommende skal ifølge planen ansættes for et år og formålet med projektet er at understøtte etableringen af bredbånd i kommunen.Udgiften bliver 500.000 kroner, og forvaltningen anbefaler at der gives bevilling fra landdistriktspuljen på 250.000 kr. og erhvervspuljen på 250.000 kr.