Randers Kommune gennemførte i dette efterår en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre med børn i kommunens dagtilbud. Resultatet viser, at den generelle tilfredshed er steget siden de to sidste undersøgelser i 2012 og 2014.Den generelle tilfredshed med dagtilbuddene er steget fra 87 procent i 2012 til 89 procent i 2014 og til 91 procent i 2016. Forældrene er mest tilfredse med den pædagogiske indsats og den måde personalet understøtter børnenes læring.