I forbindelse med etablering af letbanen mellem Aarhus og Grenaa, skal toilet- og ventefaciliteterne ved Grenaa Station forbedres.

Der er lavet tre løsningsmodeller, og to af dem medfører at venterummet bliver opvarmet, mens den billigste bibeholder et uopvarmet venterum.

Priserne på de tre løsninger spænder fra 250.000 kroner, som ikke inkluderer opvarmet venterum, og til 1,1 million kroner, som indbefatter et nyopført venterum med gulvvarme.