Carsten Kaalbye er efter gensidig aftale fratrådt stillingen som fagchef for Sundhed og Ældre i Mariagerfjord Kommune.

Ifølge kommunaldirektør Lars Clement bunder ophævelsen af samarbejdet i ueninghed om den fremtidige ledelse af sundheds- og ældreområdet.

Direktør for kommunal velfærd Peter Rasmussen overtager ledelsen af fagenheden indtil en ny fagchef tiltræder.