Randers Regnskov arbejder sammen med en bred kreds af interessenter for at etablere en egentlig genbank i Randers. Genbanken forventes at kunne tiltrække erhvervs- og forskningsaktiviteter til Randers Kommune. Erhvervspuljen anmodes om medfinansiering på 1,2 mio. kr. til et treårigt projekt, der skal realisere Danmarks første genbank med genmateriale fra både dyr og planter. Det har økonomiudvalget nu tiltrådt

 

Randers Regnskov har siden 2010 arbejdet på at udvide sit zoologisk have-koncept hen mod at blive til et dansk center for biodiversitet. Som et led i den proces ønsker Randers Regnskov nu at etablere Danmarks første genbank, der rummer genmateriale fra både dyr og planter. Opbevaring af materialet vil foregå via nedfrysning af materiale i såkaldte kryoanlæg og dels via opbevaring af materiale “in situ” – dvs. at dyr og planter bevares ved at udsætte dem i naturen.

I Danmark findes der ikke et sådan sted, hvor genmaterialer fra både dyr og planter opbevares samlet. Der er dog fra centralt hold overvejelser om at etablere noget sådan, og derfor er såvel Randers Regnskov , Zoologisk Have i København og Aalborg Zoo i gang med at positionere sig selv, som mulige værter for en sådan satsning.

Randers Regnskovs arbejde med at positionere sig selv som et dansk center for biodiversitet har betydet, at indsatsen er formuleret i en særskilt samarbejdsaftale mellem Randers Kommune, Aarhus Universitet og Randers Regnskov.

Aftalen har indtil videre betydet, at Randers Regnskov har deltaget i en række konkrete projekter, hvor uddøde eller truede husdyrsracer og plantesorter er indgået i bevaringsprogrammer i samarbejde med lokale virksomheder og forskningsinstitutioner.

Samarbejdet har også betydet, at Randers Regnskov har tiltrukket sig international opmærksomhed.

Randers Regnskov har derfor lavet samarbejdsaftaler med San Diego Zoo, Royal Botanic Garden Kew, GGBN (Global Genome Biodiversity Network) og Natural History Museum London. Regnskoven er endvidere, som den eneste danske zoo, blevet inviteret med og optaget i det internationale konsortium Frozen ARK og indgår i en nystiftet task force under GGBN med fokus på best practices inden for kryokonservering.

 

Økonomi

Det samlede treårige projekt beløber sig til 11,2 mio. kr. hvoraf de fleste midler forventes finansieret fra Randers Regnskov. Selve anlægsudgiften til lokaler realiseres via anvendelse af Frilandsgården.