Et lokalt forsøg på at give en midlertidig ydelse til personer, der på grund af kontanthjælpsloftet må flytte, er blevet afvist af regeringen.

Fem kommuner heriblandt Randers, Favrskov og Aarhus håbede , at de ville få lov til at give personer, der må flytte fra deres bolig på grund af kontanthjælpsloftet, en midlertidig økonomisk støtte.

Men det der er givet tilladelse til er ifølge Aarhus -rådmand Thomas Medom det samme som en afvisning.