Som forsøg vil en gruppe af medarbejdere i Randers Kommune få mulighed for at forhandle deres arbejdstid op eller ned. Det har Randers Byråd besluttet på baggrund af et forslag fra SF

 

Mere arbejdstid og mere i løn. Eller mindre arbejdstid og mere frihed. Det får en gruppe medarbejdere i Randers Kommune mulighed for selv at forhandle op eller ned.

På mødet den 6. februar 2017 vedtog Randers Byråd et forslag fra SF om som forsøg at give mulighed for fleksibel arbejdstid. Forslaget blev stillet på baggrund af lignende erfaringer fra Københavns Kommune.

Med beslutningen vil Randers Kommune afprøve fleksibel arbejdstid på udvalgte arbejdspladser med henblik på at indsamle viden, så muligheden evt. kan komme til at gælde samtlige medarbejdere.

Hvornår og for hvilke arbejdspladser, at muligheden bliver gældende er endnu ikke afklaret. Det vil nu blive drøftet i det kommunale Hoved MED-udvalg.