Efter en flertalsbeslutning i Byrådet mandags aften skal lokalplan for en ny multihal nu sendes i høring – men flere partier er bestemt ikke tilfredse

 

Både de radikal, socialdemokratiet, SF og de konservative var noget skeptiske i forhold til hvordan kommunen vil finansiere en kommende hal, med de nedskæringer, der i øjeblikket er i kommunen. Også Beboerlisten stillede spørgsmålstegn til hvordan kommunen vil forsvare overfor borgerne i en sparetid at bruge adskillige millioner til kun et projekt.

Et forslag til en lokalplan, der vil gøre det muligt at bygge en idræts- og eventhal i tilknytning til Arena Randers, bliver nu sendt i høring. Det har Randers Byråd besluttet på mødet 6. februar.

Nu bliver det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger til en ny lokalplan, som vil gøre det muligt at bygge en idræts- og eventhal i tilknytning til Arena Randers. På mødet besluttede Randers Byråd nemlig, at forslaget til planen med den tilhørende miljørapport skal sendes i høring i otte uger.

Den nuværende lokalplan giver ikke mulighed for at bygge en multihal i området, men det åbner forslaget til den ny lokalplan op for. Forslaget fastlægger også en ny parkeringsnorm for området.

 

Store arrangementer

Med den ny multihal vil antallet af siddepladser i Arena Randers blive forøget fra cirka 2.000 til i alt ca. 5.800. Og det vil være muligt at afvikle konferencer, elitesportsarrangementer, koncerter, breddeidrætsstævner og meget andet i hallen.

Det samlede projekt kommer til at koste omkring 100 millioner kroner, hvoraf Randers Kommune i forbindelse med budgetforliget for 2017-2020 mellem Venstre og Dansk Folkeparti har besluttet at bidrage med 15 millioner kroner. Derudover stiller kommunen en kommunegaranti på 35 millioner kroner. Den resterende del af finansieringen skal den selvejende institution Randers Idrætshaller, der driver Arena Randers, selv stå for.

 

På Randers Kommunes hjemmeside vil der snart komme flere informationer om, hvordan man afgiver høringssvar til lokalplanen.