Et lokalplanforslag giver mulighed for cirka 100 nye boliger på den tidligere Dronningborg Maskinfabriks arealer.

Forslaget omfatter to områder, hvoraf det ene udgør Dronningborg Maskinfabriks arealer mellem Udbyhøjvej og Dronningborg Allé, mens det andet er ved Dronningborghallen.

For området ved hallen gælder det, at den nuværende anvendelse fastholdes, men der udlægges et byggefelt til eventuel fremtidig udvidelse.

Sagen behandles i Randers Kommunes Miljø- og teknikudvalg i dag.