Boligplanen for socialområdet blev godkendt i byrådet 12. januar 2015. Et element i boligplanen er nybyggeri af 15 boliger til psykisk sårbare, da Bosted Solstrålen på Gudenåcenteret nedlægges 31. december. Sagen blev vedtaget på det netop afholdte Socialudvalgsmøde

 

De 15 boliger, som opføres som almennyttige boliger til ældre og handicappede skal bygges på Vester Tværvej. Grunden har tidligere huset aktivitetstilbuddet Løvetand. Boligerne bliver nabo til botilbuddet Vesterbo, som også er et botilbud for psykisk sårbare med 14 pladser.

For at få så brugbare boliger som muligt, har de kommende beboere nedsat en byggegruppe, som dels er kommet med ønsker til beboelsen, dels har rådgivet arkitekterne om byggeriet.

Beboerne får ud over egen bolig et fælles opholdsareal i fællesbygningen. Her kan beboerne selv tilvælge social kontakt og fællesskab med de øvrige beboere. Det fælles opholdsareal udformes som et fleksibelt rum, der kan opdeles med mobile skabe, så der skabes zoner til ophold, madlavning og aktiviteter. Det samlede boligareal for den enkelte borger bliver på 65 kvm.

Målgruppen for boligerne er borgere med længerevarende psykiske problemstillinger og derfor med det udgangspunkt, at borgerne ikke har fysiske handicap. Imidlertid er boligerne udformet, så det er muligt at blive i boligen, enten fordi man bliver svækket af alderdom eller der opstår fysiske handicap. Boligerne er forberedt til, at kunne varetage dette behov, hvis nødvendigt, men fremstår indtil da, som en almindelig lejlighed.

Beboerne er alle førtidspensionister eller folkepensionister og vil også være det fremadrettet. De modtager en pension, som betyder, at de kan betale den nye husleje.

Det har været et udgangspunkt, at holde byggeriet på standardstørrelsen 65 kvm. for at holde huslejerne nede.

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.