Randers Havn har udtrykt bekymring om det projekt, der skal danne grundlag for realisering af det store projekt Byen til Vandet i Randers.

Miljø- og teknikudvalget har lagt sig fast på at det skal være projektet med Klimabroen som skal føres ud i livet. Det indebærer en ny bro samt at den nuværende Randers bro bevares.

På grund af havnens bekymring skal den præcise placering af Klimabroen nu fastlægges i dialog med Randers Havn.