De nyeste tal for hvor mange elever i 8. og 9. klasse, der er vurderet klar til at tage en ungdomsuddannelse i Randers Kommune er netop opgjort. De viser, at indsatsen for at gøre flest mulige unge uddannelsesparate virker. Målet er, at elever i en ungdomsårgang i Randers Kommune matcher det nationale mål om, at 95 procent af unge tager en ungdomsuddannelse

 

Eleverne bliver første gang vurderet, når de går i 8. klasse. Vurderingen foretages af elevernes lærere i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der bliver kigget på fagligt standpunkt, samt personlige og sociale kompetencer. De nyeste tal for Randers Kommune viser, at 28 procent af 8. klasseeleverne vurderes ikke uddannelsesparate. I den nuværende 9. årgang, hvor der sidste år var 31 procent ikke-uddannelsesparate, er antallet faldet til 19 procent.

“Det viser værdien i at vurdere eleverne første gang i 8. klasse. Ved at finde de elever, der ikke er uddannelsesparate i 8. klasse, kan vi sammen med skolerne sætte ind for at hjælpe dem til at blive parate til at tage en uddannelse. Den fælles skole- og vejledningsindsats nedbringer antallet af unge, som ikke er uddannelsesparate,” siger Morten Skivild, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Randers Kommune.

Det overordnede mål er, at 95 procent af en ungdomsårgang fra 2015 skulle tage en ungdomsuddannelse og dermed også være uddannelsesparate. I 2015 var gennemsnittet på landsplan 92 procent. Det viser de seneste tal fra Undervisningsministeriet. For vurdering af uddannelsesparathed i 9. klasse, ligger Randers Kommune på niveau med landsgennemsnittet.

“Når vi ligger med et relativt højt tal for “ikke uddannelsesparate” i 8. klasse, skyldes det ikke mindst, at skoler og UU-vejledere bruger vurderingen som et procesværktøj til at identificere de elever, der skal arbejde fokuseret med at blive uddannelsesparate. Det betyder, at man her i Randers kommune ikke automatisk er uddannelsesparat bare, fordi karaktererne i 8. klasse er høje. Det handler også om, hvorvidt man som ung er parat til at gå videre til en ungdomsuddannelse. Den tilgang virker. I 9. klasse ligger vi på landsniveau i vurdering af uddannelsesparathed,” siger Henrik Johansen.

Alle uddannelsesparate unge skal senest 1. marts have meldt sig til deres ønskede ungdomsuddannelse.