Hvad ønsker du Randers Kommunes veteranstrategi skal indeholde? Byrådet inviterer alle interesserede til opstartsmøde om veteranstrategien.

 

Byrådet har besluttet, at Randers Kommune skal have en veteranstrategi. Målet med strategien er at anerkende veteraner, som har været udsendt i internationale operationer og har ydet en stor indsats for det danske samfund.

Veteranstrategien laves i et samarbejde mellem socialudvalget, beskæftigelsesudvalget og øvrige interessenter på området. Ifølge Forsvaret er der omkring 560 militær-veteraner i Randers Kommune. De fleste veteraner har fundet sig tilrette i det civile samfund, men nogle veteraner oplever fysiske, psykiske og sociale mén efter udsendelse.

Med veteranstrategien ønsker byrådet, i samarbejde med andre offentlige myndigheder, frivillige organisationer og erhvervslivet at støtte op om veteranerne og særligt gruppen af veteraner, der oplever udfordringer som følge af deres udsendelse. Strategien forventes vedtaget efter sommeren 2017.

Randers Kommune inviterer derfor til et opstartsmøde for at kickstarte en bredt inddragende proces, hvor veteraner, pårørende samt andre interessenter og videnspersoner kan komme med deres ønsker og forslag til strategien. Veteranernes forskellige udfordringer og ressourcer skitseres, og forskellige muligheder og tilbud præsenteres som inspiration til strategiens udformning. Veteranernes udfordringer, ressourcer og de forskellige tilbud til veteraner diskuteres efterfølgende i workshops. Efter mødet kan deltagerne tilmelde sig til de arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med de centrale emner frem mod vedtagelsen af den endelige strategi.

Opstartsmødet afholdes 28. februar klokken 15.30-18.00 i Thor Lounge 4 på BioNutria Park, Viborgvej 92, 8920 Randers NV.

Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejning vil arrangørerne gerne have en tilmelding til opstartsmødet. Deltagere skal desuden prioritere hvilke to workshops, de ønsker at deltage i. På opstartsmødet vil man deltage i en af de to ønskede workshops. På Randers Kommunes hjemmeside kan man læse mere om de forskellige workshops.

Tilmelding og prioritering sker pr. mail til konsulent Christian F. Foldager cff@randers.dk, tlf. 8915 1521 frem til onsdag den 22. februar.

 

Program

15.30-15.40: Velkomst ved formand for socialudvalget Louise Høeg og formand for beskæftigelsesudvalget Christian Boldsen.

15.40-15.55: Kim Kryger og Lone Andersen fra Forsvarets Veterancenter fortæller, hvad Forsvarets rolle er i at hjælpe veteraner, og hvilken type aktiviteter og tilbud de tilbyder.

15.55-16.00: Jimmi Wittenhoff fra veterancafeen på Frivilligværket præsenterer, hvilke udfordringer veteraner og pårørende kan opleve, men fortæller også om de mange ressourcer veteraner har.

16.00-16.15: ”From Battlemind to Peacemind” er et af flere frivillige initiativer, hvor veteraner får støtte til at håndtere traumer. Luan Haskaj og Malene Andersen fortæller om initiativet, og hvordan de støtter veteraner i at få det bedre.

16.15-16.25: Dan Sonne, medarbejder på Jobcenter Randers og tidligere udsendt, fortæller, hvordan Jobcentret i dag modtager veteraner.

16.25-16.40: Michael Vester, veterankoordinator i Viborg Kommune og tidligere udsendt, præsenterer, hvordan Viborg Kommune konkret støtter veteraner.

16.40-16.55: Pause – kaffe, kage, vand og frugt.

16.55-17.05: HR-afdelingen fra Arkil A/S og Nils Bjerre Jakobsen, der er tidligere udsendt og nu ansat i virksomheden, fortæller om de fordele der er ved at have en veteran ansat på arbejdspladsen, og hvilken form for fleksibilitet virksomheden kan udvise, når der er behov for det. Herudover berettes der om de samarbejdsrelationer med offentlige myndigheder og organisationer mv., som virksomheden kan have gavn af i forbindelse med ansættelsesforløbet.

17.05-17.50: Workshops (Se nedenfor)

17.50-18.00 Randers Kommune samler op på erfaringerne fra opstartsmødet og præsenterer det videre procesforløb for veteranstrategien.