Et flertal i Randers Byråd har sagt god for et markant boligbyggeri på Bojesvej i Vorup. Sagen blev afgjort med 17 stemmer for og 14 imod.

En bygherre ønsker at opføre boliger i 5-6 etager, men kritikere mener at byggeriet skæmmer naturen i Vorup Enge og vil genere naboerne. Med beslutningen igangsættes der planlægning for boliger på stedet, men med respekt for sigtelinjerne gennem Vorup og tilpasning af højde og placering til den bagvedliggende bebyggelse.