Bedre forhold for ansatte og børn i daginstitutionerne, og hvordan Øster Bjerregrav, Over Fussing, Ålum, Tånum og området omkring disse byer kan styrkes, er temaet for Velfærdslistens to borgermøder i marts. Begge møder afvikles i den kommende uge

Mandag 13. marts kommer forholdene på daginstitutionerne til åben debat på Underværket i Randers, og to dage senere, onsdag 15. marts, danner forsamlingshuset i Øster Bjerregrav ramme om en drøftelse af, hvordan Øster Bjerregrav, Over Fussing, Ålum og Tånum kan udvikles, hvilke ønsker borgerne i lokalområdet har, og hvor de ser et behov for forbedringer.

Møderne indledes med to-tre oplægsholdere. Ved borgermødet om daginstitutionerne vil blandt andet tidligere leder for Børnehuset Viborgvej, Jørn Bjerre, samt byrådsmedlem og medlem af børn- og skoleudvalget Michael Firlings Mouritsen, Socialdemokratiet, give deres bud på, hvordan daginstitutionerne kan blive et bedre sted for både ansatte og børn. Ved borgermødet i Øster Bjerregrav vil blandt andet den lokale sognepræst Søren Dam Kjeldsen komme med et oplæg. Efter oplæggene bliver det muligt for alle mødedeltagere at komme med deres bud på, hvad der kan styrke henholdsvis daginstitutionerne og området omkring Øster Bjerregrav, Over Fussing, Ålum og Tånum.

 

Lyttende møder

Borgermøderne, som Velfærdslisten nu har arrangeret en halv snes stykker af, er blevet rost af både politiske modstandere og sympatisører for at være præget af en meget imødekommende og lyttende stemning, så også deltagere, der normalt ikke tager ordet i større forsamlinger, får mod til at komme med deres bud.

“Ingen risikerer at få deres forslag “skudt ned”. Det kan naturligvis blive kommenteret, og måske også imødegået af andre deltagere, men alt foregår på en anerkendende måde. Derfor ser vi ved de fleste af møderne et stort ønske blandt deltagerne for at deltage i snakken”, fortæller medlem af Velfærdslistens styregruppe Pernille Heibøll Sørensen, der er vokset op i Øster Bjerregrav.

Hun bliver suppleret af listens sekretær Henrik Hald:

“Formålet med borgermøderne er at give alle borgere i Randers Kommune mulighed for at komme med deres visioner på de områder, som især interesserer den enkelte, og dermed få direkte indflydelse på den politik, der skal føres her i kommunen efter næste byrådsvalg. Det er borgerne i Randers Kommune, som skal bestemme udviklingen. Ikke hverken et snævert byrådsflertal eller forvaltningscheferne”, fastslår han.

Forslagene, der fremkommer på borgermøderne, vil senere blive samlet i et papir, som alle kan få et eksemplar af.

 

Fakta:

Der er borgermøde mandag 13. marts i Underværket i Randers og onsdag 15. marts i forsamlingshuset i Øster Bjerregrav. Begge borgermøder afvikles kl. 19-21.