Favrskov Kommune har søgt om og fået cirka 1,1 mio. kr. af staten til en forundersøgelse af et muligt vådområde kaldet Favrskov Enge.

Projektets hovedformål er at mindske udledningen af næringsstoffer til Randers Fjord.

I Landbrugspakken og i statens vandplaner er der afsat statslige midler til at mindske kvælstofudledningen til kystområder ved hjælp af vådområder.

Favrskov Kommune vil gerne undersøge, om et af de mulige projekter kan ligge langs dele af Lilleå og Vissing Bæk.