Som en del af Pengeuge 2017 havde Tirsdalens Skole i Kristrup besøg af Tomas Michael Jensen, som er viceadm. direktør i Andelskassen. Formålet var at ruste de unge bedre, når det gælder om at mestre den vigtige disciplin privatøkonomi

 

Sammen med Danmarks Matematiklærerforening satte Finansrådet igen i år privatøkonomi på skoleskemaet. Pengeuge er en landsdækkende indsats, der lærer vores børn og unge de færdigheder, de har brug for, når de skal styre deres egen økonomi. Mere end 31.000 elever var tilmeldt Pengeuge 2017, som foregik fra 13.-17. marts.

Tirsdalens Skole var blandt de deltagende skoler, og onsdag den 15. marts fik de 25 elever i 8. B besøg af en særdeles kompetent gæsteunderviser, idet Tomas Michael Jensen, som er viceadm. direktør i Andelskassen, lagde vejen forbi.

”I Andelskassen ser vi det som en vigtig opgave, at vi hjælper vores unge kunder med at komme godt fra land rent økonomisk,” siger Tomas Michael Jensen. ”Derfor inviterer vi også vores unge kunder til deres første rådgivningsmøde i Andelskassen, når de fylder 18 år. Det er rigtig vigtigt, at unge mennesker får en god start på deres økonomiske voksenliv. Kommer man skævt i gang, kan uheldige beslutninger komme til at præge ens liv alt for meget.”

Det er de samme tanker, der ligger til grund for Pengeuge: Den handler om at højne børn og unges finansielle forståelse gennem undervisning i matematik i grundskolens ældste klasser. Som noget nyt blev der i år også sat fokus på de unges færden på nettet.

 

Alt for mange unge ender i gældsfælden

”Vi ved, at alt for mange unge ender i gældsfælden. Det gør de fordi, de aldrig har lært, hvordan man håndterer sin økonomi. Jeg vil gerne hjælpe de unge med at komme godt fra start, og derfor stiller jeg gerne op til at undervise på Rosenvangskolen i forbindelse med et arrangement som Pengeugen,” siger Tomas Michael Jensen.

En analyse fra Finansrådet viser, at gældssætningen for alvor tager til i de tidlige aldre, men samtidig at den finansielle forståelse og de privatøkonomiske færdigheder først topper sent i livet. Netop derfor gælder det om at fange de unge forbrugere tidligt. Op imod 50.000 unge i alderen 18-30 år var registreret som dårlige betalere i RKI-registret i slutningen af 2016. Denne gruppe skylder i alt mere end 1,4 mia. kr. Selvom situationen er en smule forbedret, og antallet af RKI-registrerede for nogle aldersgrupper er faldet de seneste år, vidner tallene om, at der stadig er et stort behov for alle gode tiltag, der kan styrke læring om privatøkonomi og dens faldgruber.