Efter at have løst nogle tekniske problemer med nyt bibliotekssystem vil Favrskov Bibliotekerne fra 1. april igen udskrive regninger på materialer, hvor afleveringsfristen er overskredet med en måned eller mere.

Gebyret på en regning udgør 200 kr. dog kun 120 kr. for børn.

Derudover betales en eventuel erstatningspris, hvis materialet er bortkommet eller beskadiget.