Regionerne skal lave forsøg med såkaldt Aktiv Patientstøtte.

Det er et svensk koncept, der går ud på, at patienter med høj risiko for et fremtidigt højt forbrug af sundhedsydelser identificeres, når de indlægges på hospitalet og tilbydes en særlig støtte fra en specialuddannet sygeplejerske i en periode.

I Region Midtjylland, foreslås det at indsatsen startes i samarbejdet Randersklyngen i 2017.

Resultaterne fra Sverige viser, at patienternes livskvalitet øges, og antallet af indlæggelser falder.