Ejendomsservice hos Randers Kommune har i opstartsfasen oparbejdet en gæld på i alt 14,7 mio. kr. ved udgangen af 2016.

I det netop fremlagte regnskab viser det sig imidlertid, at der er restbeløb fra anlægsprojekter og midler fra projekter, som ikke forventes realiseret, samt indtægter i forbindelse med salg af ejendomme svarende til i alt 11,3 mio. kr.

Borgmesteren foreslår derfor nu, at der sker en omprioritering, således at gælden kan afvikles hurtigere.