Vorup FB ansøger nu Randers Kommune om at overtage driften af fodboldbanerne på Ulvehøj Idrætscenter.

Det skal ske fra den 1, januar 2019 for et tilskud på 90 pct. af den udgift, som Randers Kommune driver anlægget for.

Vorup FB har i forvejen overtaget rengøring af omklædningsrummene for 80 pct. af den kommunale udgift samt opstregning af baner og drift af kunstgræsbanen.

Sagen drøftes i Kultur- og fritidsudvalget på mandag.