Revideret projekt for den kommende hal 4 – 20 mio. for dyrt i første omgang

De første meldinger lød på 3.800 siddepladser og 200 ståpladser i den kommende hal 4 i Randers. Men efter gennemgang af projektet kom man frem til, at de bevilgede 112 mio kroner ikke slog til. Det storslåede projekt ville løbe op i 132 mio.

Og så var der jo ikke andet at gøre end kigge projektet nærmere efter i sømmene for at spare 20 mio kroner.
Besparelserne er fundet, men de får den konsekvens, at der nu kun bliver 3.200 siddepladser og 800 ståpladser.

Direktør i Randers Idrætshaller Gitte Nørgaard oplyser, at der p.t. er mindre end 2.000 siddepladser i Arena Randers.
Altså får man 1.200 siddepladser mere end nu. I gamle dage var der 2.212 gule sæder… De gule sæder er nu væk.
”Og p.t. er der knap 2.000 siddepladser. Iflg. det nye projekt efter besparelserne bliver der 3.264 siddepladser i den nye hal 4,” siger Gitte Nørgaard.
Det er ca. 600 færre end først projekteret…

”Det er korrekt, men det får ingen konsekvenser. Vi må afvente og se, hvordan tingene udvikler sig. De store arenaer i Herning og København vil tage de helt store arrangementer. I Randers kan vi så få del i de mindre,” siger Gitte Nørgaard, der ikke frygter problemer med at få udlejet de ekstra 4.700 timer, den nye store arena vil tilføre hallerne i Sjællandsgade.

”Der er kunder til timerne. Men ingen kan sidde og vente på kunder. Det ved vi. Derfor skal vi ud at tiltrække kunderne,” lyder det fra direktøren.

Både kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget har taget situationen/orienteringen til efterretning.

 

Formand stadig modstander

Den radikale kultur- og fritidsudvalgsformand Mogens Nyholm stemte nej til den nye multiarena til 112 mio.

Og han er stadig modstander af projektet, som ifølge Nyholm er besluttet med en meget optimistisk tilgang til fremtidige behov for haltimer, og udvalgsformanden er bange for, at andre haller og idrætsudøvere kan komme til at betale prisen på den længere bane, hvis riget fattes penge. Det oprindelige projekt er vedtaget i byrådet af blot Venstre og Dansk Folkeparti.

De yderligere ca. 1.200 ekstra sæder, som den nye multiarena vil give mulighed i forhold til den gamle hals mulige kapacitet, svarer til en enhedspris på godt 90.000 kroner pr. sæde.

”I skrivende stund ser det ud til Venstre og DF ønsker at fortsætte med deres stor-hal-plan til trods for, at der kun kan være 3.200 siddende tilskuere og ikke knap 4.000 ved internationale håndboldkampe.” lyder det fra Nyholm, der vil blive overrasket, om Venstre og DF stopper stor-halplanen, der er stemt igennem i byrådet med stemmerne 16-15 – Venstre og Dansk Folkeparti er på det vindende hold og alle de andre partier (inklusive Nyholm og Radikale Venstre!) er tabere i en meget, meget tæt afstemning.

 

Det reviderede projekt

Projektet er reduceret ved at gøre hele bygningen mindre i omfang og højde, så bygningens fodaftryk ændres fra 5.500 m2 til 5.150 m2 og etageareal reduceres fra 8.560 m2 til 7.500 m2. Endelig reduceres loftshøjden fra 14 m til 10 m.

Reduktionen af loftshøjden sker ved, at man undlader at nedgrave gulvet fire meter. Det er hermed i samme niveau som det nuværende gulv i hal 1. Samtidig undgås det udvendigt at skulle nedgrave en adgangsvej for transport til hallens vareindgang. Den reducerede højde har ikke betydning for de idrætsgrene, der kan dyrkes i hallen.

Ved arrangementer, hvor publikum er på hele halgulvet eller i en kombination af tribuner og halgulv, er kapaciteten uændret 6.000.
Loungens kapacitet er med siddende gæster ændret fra 550 til 500. Det vurderes at forbedre mulighederne for indtjening ved møder, konferencer, foredrag mv.

Antallet af nye omklædningsrum er ændret fra fire små til to store for at skabe mere attraktive omklædningsforhold for idrætsudøvere og kunstnere.
Antallet af parkeringspladser internt på grunden hæves fra 177 til 200.


Siddepladser i andre arenaer

NGI Arena Aarhus 5.000
Gigantium Aalborg 5.000
Odense Arena 3.000
Næstved Arena 3.000
DGI huset Vejle 2.800
Gråkjær Arena Holstebro 2.750
Skjern Arena 2.700
Jysk Arena Silkeborg 2.600
Blue Water Dokken Esbjerg 2.549
Fredericia Arena 2.225
Trefor Kolding 2.200
(kilde: Randers Kommune)