Til august er det 20 år siden, at kasernen i Randers lukkede. Dermed var det også slut for Ingeniørregimentet i Randers, men de gamle medlemmer mødes stadig og i næste uge kan Pionerforeningen i Randers fejre 100 års jubilæum

Førhen da værnepligten varede mere end et år, var der større sammenhold mellem soldaterkammeraterne. Man fik et sammenhold, der mange gange holdt livet ud og var mere åbne for at mødes i foreninger resten af livet. Det ligger også til grund for Randers Pionerforening. I dag er det anderledes – værnepligten er kun fire måneder og man får ikke det samme fællesskab med hinanden som man gjorde engang. Derfor mener de gamle soldater også at de er en uddøende race.

“Man skal passe på med at bruge de ord, men sådan ser jeg vores forening”, siger Flemming Brøndberg der selv har haft en længere karriere indenfor militæret. Han var senior sergent i 18 år på Randers kaserne fra 1972-1990.

Under værnepligten fortæller de fire gamle soldaterkammerater som Din Avis mødte, at pengene var små men byturene mange.

“VI skulle jo altid være i uniform, også når vi skulle en tur i byen”, husker Viggo Laustsen.

“Og folk viste jo godt at vi ikke havde så mange penge, så folk hældte let både fire og fem i os, når vi var i byen”, fortæller KB, Knud Brinch Larsen.

Men det var jo ganske frivilligt.

Det er sådanne oplevelser sammen med feltture med overnatning på hølofter – kravlen rundt i skovbunden i regnevejr, der har gjort sammenholdet stærkt hos de gamle soldater og det er det der får dem til at holde ved hinanden her så mange år efter. Men de er som sagt en uddøende race og medlemstallet er dalet fra 200 til 75 på blot få år.

De vælger at mødes i foreningen – Randers Pionerforening, for at mindes gamle dage og for at holde blandt andet skydningen ved lige. Før kaserne lukkede blev der skudt på øvelsesterrænet deroppe, men nu er det i Vorupkær, der bliver skudt et par gange om måneden, når de gamle gutter mødes.

Ellers afholdes der udflugter og andre møder, alt efter hvad der aftales i foreningen.

Andre behov
De er udlært i håndtering af sprængstoffer og til at udføre praktiske opgaver. De kan både bygge og sprænge broer og de kan rydde miner – dem er der omkring 10 millioner af rundt om i verden i dag. Og det er det arbejde som tropperne fra Skive i dag bliver udsendt til at foretage sig. Da de gamle soldaterkammerater fra Randers Pionerforening aftjente deres værnepligt var der ikke i samme grad af udsendelse som der er i dag. Dog har både  KB og Flemming Brøndberg været udstationeret på Cypern. KB også i Grønland.

Der har været over 30 Pionerforeninger i Danmark – i dag er der kun syv tilbage. de fleste ingeniørregimentsmedlemmer i dag der har været udstationeret melder sig ind i De blå Baretter i stedet for. De har et andet fællesskab end de gamle soldater.

“De har jo været ude for noget helt andet end vi har. Derfor har de også brug for et andet fællesskab”, siger Iver Holmkjær.

Historie
Randers Pionerforening samler gamle ingeniørsoldater. De var på Randers kaserne fra 1953 til 1997, hvor kasernen blev nedlagt og ingeniørerne flyttede til Farum og senere Skive kaserne, hvor de stadig er talstærkt. Ingeniørtropperne er hærens arbejdshold og har maskiner til vej og brobygning og meget andet grej. De er uddannet til sprængning og minerydning og når gamle bomber skal fjernes, kommer ingeniørerne med bomberydderen “Rullemarie”.

Deres historie går langt tilbage og vikingeborgene fra omkring år 980 er blandt tidlige opgaver sammen med Dannevirke ved Slesvig. Omkring 1875 til 1890 blev de store forter i og omkring København anlagt af og med ingeniørtroppernes medvirken.

Efter tab til Sverige i 1658 indså man, at hæren måtte styrkes og kongen fik sin livgarde i 1659. Ingeniørtropperne blev samlet i et regiment i 1684 og var frem til 1951 i København ved Svanemøllen og Ryvangen, da man ikke forventede at kunne forsvare Jylland og Fyn mod tysk angreb.

På stiftelsesdagen dannedes straks en bestyrelse og det første år nåede man 46 medlemmer. I perioden 1970-1997 nåede man over 200 medlemmer og var meget aktive med skydning og familieskovture ligesom man deltog med faner til fester og parader.

Nu er er færre værnepligtige og derfor kommer der nu få ny medlemmer. Lige nu er der 80 og foreningen går stabilt med omkring 35 gøremål i løbet af et år. I dagene 25.-28. maj er foreningen i Randers vært ved det årlige Pionerlandsmøde på Hotel Randers med omkring 50 deltagere.

Jubilæet fejres for alle der har interesse i foreningen i Marinestuen på Toldbodgade onsdag 26. april kl. 16-21.