Novo Nordisk Fonden uddeler hvert år en naturfagslærerpris, der består af et beløb på 250.000 kr.

Heraf er de 50.000 kr. en personlig hæderspris, og de 200.000 kr. tilfalder skolen og skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning.

I år tilfalder prisen lærer Jens Madsen fra Randers Realskole.

Jens Madsens pionerarbejde gennem mange år har haft afgørende betydning for, at Randers Realskole er med til tegne fremtidens undervisningsmæssige naturfagsbillede, skriver skolen i en pressemeddelelse.