Klippekortordningen i Norddjurs Kommune står måske overfor at blive udvidet.

Ordningen giver borgerne mulighed for en halv times ekstra hjælp om ugen, ser nemlig ud til at ikke at blive anvendt fuldt ud i år.

Nu foreslår kommunen at udvide ordningen, så den også tilbydes ældre, som ikke modtager personlig pleje og så de svageste borgere kan få et ekstra klik.