Grenaa Havn valgte på sin generalforsamling i går Regionsrådsformand Bent Hansen som ny formand.

Han afløser Poul Anker Lübker, der har siddet otte år i bestyrelsen og et år i formandsstolen.

På generalforsamlingen blev regnskabet for 2016 også fremlagt, og det viste et overskud på 8,1 millioner kroner.

Havnen håndterede i 2016 1,4 millioner tons gods.