Randers Byråd har på mødet 2. maj besluttet at reservere et område syd for Jens Otto Krags Plads for at kunne realisere visionen om Kulturhuset Randers 2020. Bliver visionen virkelig, vil kulturhuset blive ud- og ombygget, så det åbner sig mod brugerne i langt højere grad end i dag

En vision om at opdatere og revitalisere det snart 50 år gamle kulturhus i Randers er nu et skridt nærmere mod at blive en realitet. På mødet den 2. maj 2017 besluttede Randers Byråd således at reservere et område syd for Jens Otto Krags Plads sådan, at Kulturhuset kan udbygges med henblik på at realisere visionen.
Kulturhuset, der ligger på Stemannsgade, består af Randers Kunstmuseum, Museum Østjylland og Randers Bibliotek, og de tre kulturinstitutioner har i fællesskab lavet visionen ”Kulturhuset Randers 2020”.  Her er det målet at ud- og ombygge kulturhuset, så det kommer til at fremstå som det åbne kulturhus. Et hus, der åbner sig mod brugerne og bliver byens mødested. Hvor husets unikke institutioner er synlige på tværs af etagerne. Og et hus hvor institutionerne kan udvikle sig fagligt og sammen skabe helt nye og tværgående former for borgerinddragelse, kulturtilbud og aktiviteter.

En del af budgetforhandlingerne
Visionen for kulturhuset er skrevet ind i Randers Kommunes aktuelle kulturpolitik, der blev vedtaget af byrådet i begyndelsen af 2016. Og med reserveringen af området ved Jens Otto Krags Plads er det nu sikret, at grunden vil være ledig til at udbygge Kulturhuset.
Næste skridt mod en realisering af Kulturhuset Randers 2020 bliver nu at afsætte midler til at få projekteret visionen sådan, at det bliver muligt at lave et konkret projektforslag. Om de midler skal afsættes, vil byrådet taget stilling til i forbindelse med budgetforhandlingerne efter sommerferien.