I dag er det 72 år siden, at Danmark igen blev frit.

Det markerer Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN blandt andet i aften med kransenedlæggelse ved Hvidsten Mindelund. Det sker klokken 19.30, og alle interesserede er velkomne til at overvære nedlæggelsen.

Kransen vil blive nedlagt af kompagnichef kaptajn Finn Bødtker, som også vil holde en kort mindetale.