Favrskov Kommune har i budget 2017-20 afsat 300.000 kr. årligt, så sundhedsplejen kan foretage flere besøg hos børnefamilierne.

Det indstilles nu at alle familier med nyfødte tilbydes hjemmebesøg af sundhedsplejen indenfor 24 timer efter udskrivning fra hospitalet.

Derudover skal der tilbydes yderligere et hjemmebesøg primært målrettet familier med treårige børn, hvor der er trivsels- eller sundhedsmæssige problematikker hos barnet.

Økonomiudvalget behandler sagen i dag.