På byrådsmødet 2. maj havde Mogens Nyholm, Radikale Venstre, et forslag på dagsordenen. Han foreslår, at dagtilbudsstrukturen rives ned, så den enkelte daginstitution igen får egen leder og egen forældrebestyrelse. Forældre giver udtryk for, at de ønsker mere synlig ledelse og mere medbestemmelse.  Ved strukturændringerne i 2011 og 2013 blev det kommunale dagtilbudsområde nemlig til 5 kommunale dagtilbud fordelt på 47 institutioner og med 5 dagtilbudsledere.
Mogens Nyholms forslag blev desværre ikke behandlet på byrådsmødet men sendt tilbage til behandling i udvalget. Jeg ville ellers godt have sagt, at jeg kan tilslutte mig forslaget. Men ikke kun for forældrenes skyld.
Jeg har oplevet personaler i daginstitutioner, som har brugt en stor del af deres arbejdstid med planlægning af ferier, afspadsering og dækken ind ved sygdom m.m.. Det mener jeg helt klart må være en leders opgave. Det kan vel ikke være meningen, at personalet skal bruge tid på den slags opgaver? Den tid går fra de pædagogiske relationer og opgaver. Og der kunne sikkert nævnes mange andre daglige opgaver af den art. Men nogen ville måske kalde det medindflydelse på egen hverdag.
Hvis lederen ikke er fysisk til stede, fordi hun har flere institutioner under sig og dermed er andre steder, ja så hænger mange af sådanne presserende opgaver på det faste personale i daginstitutionen. Også selvom personalenormeringerne ikke matcher kravene om mere og bedre læring og omsorg for vores yngste samfundsborgere.
I Enhedslisten er vi i mod den centralisering, der i stor stil praktiseres i disse år i kommunerne. En centralisering hvor nogle skoler nedlægges, sygehusafdelinger flytter andre steder hen, daginstitutioner sammenlægges osv.
Er det virkelig muligt at lægge varme hænder og mennesker ind i et regneark, justere lidt og vupti her kan vi spare 6-7 mio.? Nej, den går ikke. Jeg er overbevist om, at intet er sparet på den lange bane.

Helle Nielsen
medlem af Enhedslisten og suppleant til byrådet for Beboerlisten
Sennelsgade 6, 4. th.
8900 Randers C