Der er nu udarbejdet et udkast til veteranstrategi for Randers Kommune.

Udkastet indeholder fire grundlæggende principper samt en beskrivelse af Randers Kommunes konkrete tiltag for at støtte veteraner og pårørende.

Ifølge udkastet skal der ansættes en person på fuld tid i en veterankoordinatorfunktion. I alt medfører veteranstrategien årlige udgifter på cirka en million kroner.

Det indstilles nu til socialudvalget og beskæftigelsesudvalget at strategien godkendes med henblik på at blive sendt i høring.