Der er behov for at renovere lokaler til praktiserende læger i Grenaa Sundhedshus, for også fremadrettet at kunne sikre lægedækning i den østligste del af regionen.

Derfor har Region Midtjyllands forretningsudvalg indstillet, at der gives en bevilling til at afholde udgifterne til den nødvendige renovering.

Indstillingen er, at der bevilges seks millioner til projektet.