En rundkørsel i Randers skal udstyres med en cykelsluse.

I forbindelse med en plan om at sløjfe adgangen til Gl. Hobrovej i rundkørslen ved Rådmands Boulevard og Hobrovej har politikerne ønsket at få belyst, hvordan der kan tages højde for cyklister.

Gl. Hobrovej spiller nemlig en stor rolle for cykeltrafikken til og fra de centrale dele af Randers. Løsningen er en sluse, der tillader cykeltrafik mellem Gl. Hobrovej og de øvrige ben i rundkørslen på trafiksikker vis.