Fra onsdag den 14. juni til og med fredag den 16. juni lægger Randers Kommune ny belægning på to strækninger på Hammelvej og Clausholmvej. Derfor opfordres bilisterne til at finde alternative ruter de pågældende dage, hvis de vil undgå bilkøer.

Den nye belægning på Hammelvej bliver lagt fra Århusvej til Clausholmvej, og belægningen på Clausholmvej bliver rullet ud fra Hammelvej til Grenåvej:

“Vi opfordrer bilisterne til at finde andre veje de dage, hvor vi læger nyt asfalt på. Dels fordi arbejdet med asfalt laver noget røg og damp, der kan genere bilisterne, og dels fordi vi sætter signalanlæg op, der kan skabe bilkøer,” forklarer Poul Erik Kristoffersen, byggeteknikker i Randers Kommune.  

Randers Kommune håber at overholde tidsfristen for asfaltarbejdet. Vejrliget kan måske forlænge udrulningen af asfalten:

“Hvis det regner, kan vi ikke lægge asfalt. Så må vi desværre udsætte arbejdet et par dage,” siger Poul Erik Kristoffersen.

Når kommunen er færdig med den nye belægning, bliver der malet striber på asfalten. Det arbejde vil ikke generer trafikken væsentligt på de to strækninger.