Foreningen bag FLODbad Randers har søgt om støtte på 50.000 kroner til etablering af midlertidige installationer, der kan medvirke til at aktivere det nordlige kajanlæg syd for Havnegade, hvor de ønsker FLODbadets installationer på land placeret. Ansøgningen blev imødekommet på sidste byrådsmøde. Folk i Randers vil kunne benytte installationerne i løbet af sommeren, da det er på plads før Randers Ugen

 

“Det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Nu har vi muligheden for at sætte i gang, så man kan få en fornemmelse af, hvad det kan blive til”, siger arkitekt Brian Andersen – indehaver af Randers Arkitekten.

Han er en af hovedkræfterne bag projektet, der desuden bidrager til at synliggøre mulighederne for ophold ved vandet i overensstemmelse med intensionerne i Byen til Vandet.

“Det vil være sådan, at mange vil søge ned til FLODbadet uden at gå i vandet. Derfor ønsker vi også at lave et område, hvor det er muligt at opholde sig i hyggelige omgivelser”, siger Brian Andersen.

“Vi er glade og stolte af bevillingen og arbejder videre med at formidle projektet til de lokale erhvervsdrivende, der også går ind og støtter med opbygningen af temahuse, der kan indrettes alt efter årstid og tema”, fortæller han.

Byrådet støttede allerede sidste år midlertidige aktiviteter til synliggørelse af mulighederne for etablering af et havnebad i det nordlige havnebassin med 50.000 kr. Bevillingen blev givet i forbindelse med, at kommunen afholdt en midlertidig event i Randers Ugen 2016, bl.a. med midlertidig lukning af Havnegade for at skabe Havnegadeparken for én dag.

 

De indledende skridt

Foreningen bag FLODbadet Randers har nu udarbejdet skitser til installationer, der kan medvirke til at aktivere dette område, hvor de ønsker, at FLODbadet Randers skal kunne placeres. Foreningen ønsker at etablere installationer, der kan danne grundlag for aktiviteter i tilknytning til FLODbadet, og intentionerne er at synliggøre mulighederne for ophold ved vandet, hvilket er i overensstemmelse med visionerne i byudviklingsprojektet Byen til Vandet.

Foreningen for FLODbadet ønsker bl.a. at etablere temahuse, stenmelsbelægning bag Dronningebroen, solvogne på gamle togvogne fra Bombardier og led-belysning og formidling i det ene temahus.

“Vi har allerede fået tilladelse til en 150 meter lang flydebro i beton. Den skal indramme et bassin hvor man kan bade”, fortæller Brian Andersen.

Foreningen bag FLODbad oplyser endvidere, at der er stor opbakning i Randers blandt lokale virksomheder, hvorfor flere af installationerne bliver medfinansieret herigennem. Men foreningen søger supplerende finansiering hos Randers Kommune under Byen til Vandet. Foreningen forventer at kunne gennemføre det beskrevne projekt for mellem 50.000-75.000 kroner  ud over finansiering fra private erhverv.

“Med de bevilligede penge kan vi nu lave mere end vi kunne før”, siger han.

Midlertidige aktiviteter, events og byrum er en måde at synliggøre byens fremtidig udvikling, mens planlægningen pågår, mener man i Teknik og Miljøforvaltningen.

“Det er også en måde, hvorpå borgere kan inddrages og få ejerskab til byudviklingen – både ved at deltage i etableringen af de midlertidige aktiviteter og ved brug af aktiviteterne. Det er samtidig en mulighed for at afprøve nye anvendelser, inden områderne omdannes permanent, så man kan sikre, at de fremtidige bydele og anvendelser kan fungere. De foreslåede midlertidige aktiviteter vil være en mulighed for at synliggøre såvel visionen i Byen til Vandet som projektet for FLODbadet og vil danne grundlag for, at flere borgere gør ophold ved vandet i overensstemmelse med visionerne i Byen til Vandet”, skriver forvaltningen i deres redegørelse..
Forvaltningen er i gang med at afklare den videre proces for FLODbad Randers, herunder de miljømæssige forhold samt hvilke tilladelser flodbadet vil kræve. I den sammenhæng afklares det også, hvilke tilladelser de midlertidige aktiviteter forudsætter.

 

Resten af midtbyen
Midlertidige aktiviteter og byrumsinventar kan også anvendes til at afprøve andre anvendelser af eksisterende byrum. Der er pt. en række projekter under udarbejdelse i Randers midtby – bl.a. midtbylegeplads og Lysets by. Der pågår samtidig dialog med bl.a. Randers City om midtbyens indretning og anvendelse.

Forvaltningen foreslår derfor, at henover sommeren 2017 opsættes en række midlertidige byrumsmøbler i midtbyen. Forvaltningen har indledt et samarbejde med Den Skandinaviske Designhøjskole om udarbejdelse af byrumsmøblerne. Det er hensigten, at byrumsmøblerne skal placeres, så de kan være med til at synliggøre alternative anvendelsesmuligheder af byrum eller nye forbindelser i byen. Ligeledes vil de kunne indeholde informationer om Byen til Vandet.

Det er meningen, at byrumsmøblerne i september skal kunne samles til et stort siddemøbel, der kan opsættes ved Randers Havn/Mindeankeret under WaterMusic-arrangementet.

 

Fakta
Der er et restbudget for Byen til Vandet på 3,4 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i 2018 og 3,1 mio. kr. i 2019 og 2020.

Budgettet kan anvendes til infrastruktur, byrum, ombygninger og midlertidige aktiviteter som en del af omdannelsen samt til borgerinddragelse og projektudvikling med henblik på at opfylde byrådets vision om at forbinde midtbyen med vandet.

Der er i budget 2016-2020 endvidere budgetlagt i alt 16,3 mio. kr. til at understøtte de forberedende aktiviteter samt de første anlægsaktiviteter i Byen til Vandet.