Når der til november er kommunal- og regionsrådsvalget, vil Favrskov kommune for første gang bruge digital registrering af vælgerne. Det har byrådet netop godkendt.
Med de digitale valglister, er det slut med papirs-valglisten. I stedet scannes stregkoden på vælgerens valgkort.
Flere kommuner benytter allerede digitale valglister, og har gode erfaringer. Det giver plads til flere vælgere ved det enkelte valgbord, og reducerer risikoen for kø.