I uge 28 og 29 er Jobpatruljen igen at møde rundt om på byens arbejdspladser og tjekker her arbejdspladserne, som har unge under 18 år ansat i et fritidsjob

Vores børns og børnebørns sikkerhed betyder jo alt for os, og det mener vi også i byens fagforeninger, og derfor er det en vigtig opgave for fagbevægelsen at gennemføre den årlige Jobpatrulje,” siger Jan Guldmann, der er koordinator for Jobpatruljen i Randers.

Derfor kører han igen i år rundt med Jobpatruljen, hvor byens arbejdspladser besøges for en snak med unge fritidsjobbere under 18 år.

”Selvom Danmark er et rimeligt reguleret land, sker der hvert år alvorlige arbejdsulykker, hvor børn under 18 år bliver alvorligt skadet, mens de udfører deres fritidsjob,” siger Jan Guldmann, som til dagligt er næstformand i 3F Randers.

”Det omfatter bl.a. ca. 10 årlige skader, hvor unge ender med at få amputeret en finger eller anden legemsdel. Oftest fordi de er kommet for tæt på maskiner, som de i deres job i øvrigt slet ikke må arbejde med, for der er nemlig fastsat regler om, hvad de unge må arbejde med og dermed også, hvad de ikke må arbejde med. Disse regler, retningslinjer om det antal timer man må arbejde på en dag eller uge, deres ret til et ansættelsesbevis, feriepenge og meget andet snakker vi med de unge og deres arbejdsgiver om, og jobpatruljens opgave er derfor i høj grad af oplysende karaktér,” siger Jan Guldmann, som i øvrigt ikke forstår de arbejdsgivere, som nægter Jobpatruljen en snak med en ung ansat.

”Heldigvis er det ganske få steder vi bliver nægtet adgang, men vi tænker hver gang, om årsagen er, at der er problemer, man ikke ønsker, skal komme frem,” udtaler Jan Guldmann, som dog roser mange arbejdsgivere for at passe godt på sine unge ansatte.

For mange arbejdstimer og tunge løft

Jobpatruljen har kørt hvert år gennem mange år og er efterhånden blevet kendt af mange arbejdsgivere, forældre og unge, og sidste år besøgte Jobpatruljen et par hundrede arbejdspladser her i Randers og fik snakket med over 50 unge om deres fritidsjob. Forventningen er, at de i år når det samme resultat.

“På mange af de arbejdspladser vi kommer forbi har de unge ansat, men flere steder holder de i lighed med de voksne også ferie i denne tid, men så får vi ofte en god snak med arbejdsgiveren, samt får mulighed for at aflevere noget information om reglerne ved unge ansatte. Det er nemlig ofte uvidenhed, som gør, at forskellige regler bliver overtrådt, men vi kan så med vores oplysning måske forebygge et kommende problem med en politianmeldelse eller påtale af Arbejdstilsynet, og dermed giver vores arbejde også et godt resultat,” ofrtæller Jan Guldmann.

De fleste af de unge, Jobpatruljen møder, arbejder i butikker, og her er det mest for mange arbejdstimer, tunge løft eller skub, som er problemet.

Ofte vælger de unge selv dette, men det er nu engang arbejdsgiverens ansvar, at loven ikke brydes – uanset om den unge gerne vil arbejde flere timer eller godt kan løfte nogle tunge varer.

Fokus på alkohol

“De seneste par år har vi haft ekstra fokus på de unge, som arbejder på steder, hvor man serverer alkohol, og her siger lovgivningen klart, at alle unge, som endnu ikke har forladt 9. klasse, hverken må udskænke alkohol eller arbejde i lokaler, hvor det sker. Det ved arbejdsgiverne også godt, for det fremgår af deres bevilling,” siger jan Guldmann, som tilføjer, at det er trods alt også bedre, at jobpatruljen gør opmærksom på problemet fremfor, at det er Arbejdstilsynet eller politiet, da det ofte også betyder bøder.

Der er netop vedtaget ny lovgivning, som har givet nogle ændrede regler for unge, som har afsluttet deres 9. klasse, og disse regler vil Jobpatruljen naturligvis følge op og snakke med både de ansatte og arbejdsgiverne om, når de besøger deres restaurant. Der er nemlig rigtig mange begrænsninger tilknyttet den nye lovgivning, og det kan være meget svært, at afklare reglerne mange steder..

Jobpatruljen arbejder i øvrigt også tæt sammen med Arbejdstilsynet, som står klar til at rykke ud, hvis de får konkret henvendelse herom, og omhandler det spørgsmål omkring udskænkning af alkohol er det politiet, som sætter reglerne.

“Vores opgave er i øvrigt at være med til at oplyse både arbejdsgiveren og den unge om reglerne, og hvis vi også kan få forældrene til at tage snakken med de unge om deres rettigheder og arbejdsforhold, er vi nået langt og kan dermed være med til at forbygge både ulykker og andre problemer på arbejdspladsen,” siger Jan Guldmann og fortsætter:

“Vores erfaring er i øvrigt, at man langt de fleste steder behandler de unge godt, og at de unge også er glade for jobbet, og vi har derfor også et håb og en forventning om, at vi igen i år vil opleve, at de unge ansatte er tilfredse med deres arbejde og har gode og trygge forhold.”

Jan Guldmann påpeger, at Jobpatruljens opsøgende arbejde er af en meget stor værdi, og han håber, at de unge fra Jobpatruljen i år vil blive mødt med en positiv indstilling fra alle arbejdsgivere og ansatte, de steder man møder op.